Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Αναμνηστικό με την ζωγραφιά του μαθητή

************************************************************************
Πατήστε τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ για να δείτε
όλα μας τα αναμνηστικά


*********************************************************


Νέο αναμνηστικό στο οποίο μπορούμε να βάλουμε την ζωγραφιά του μαθητή.
(στα αναμνηστικά μας στα οποία υπάρχει θέση για φωτογραφία, μπορούμε επίσης να τοποθετήσουμε την ζωγραφιά του μαθητή)