Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Χριστουγεννιάτικες ευχητήριες κάρτες 28χ14 και 15χ11


Ευχητήριες κάρτες 28χ14(ανοιχτές, 14χ14 κλειστές)
και μονές 15χ11